Sinh viên
25k/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 300 MB SSD
Băng Thông : Unlimited
Sub-domain : 10
Email : 50
FTP : Unlimited
Database : 1
Addon domain : 0

Park domain : 3

Đặt mua
Cá nhân
45k/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 750 MB SSD
Băng Thông : Unlimited
Sub-domain : Unlimited
Email : 50
FTP : Unlimited
Database : 1
Addon domain : 0
Park domain : Unlimited
Đặt mua
Cá nhân++
65k/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 1,5 GB SSD
Băng Thông : Unlimited
Sub-domain : Unlimited
Email : 50
FTP : Unlimited
Database : 2
Addon domain : 0
Park domain : Unlimited
Đặt mua
Bán Chuyên Nghiệp
100k/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Dung lượng : 2 GB SSD

Băng Thông : Unlimited
Sub-domain : Unlimited
Email : 50
FTP : Unlimited
Database : 3
Addon domain : 1
Park domain : Unlimited
Đặt mua
Chuyên Nghiệp
135k/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 3GB SSD
Băng Thông : Unlimited
Sub-domain : Unlimited
Email : 50
FTP : Unlimited
Database : 5
Addon domain : 2
Park domain : Unlimited
Đặt mua
Chuyên Nghiệp ++
210k/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 5GB SSD
Băng Thông : Unlimited
Sub-domain : 10
Email : 50
FTP : Unlimited
Database : 8
Addon domain : 3
Park domain : Unlimited
Đặt mua
Doanh Nghiệp
270k/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 7GB SSD
Băng Thông : Unlimited
Sub-domain : 10
Email : 50
FTP : Unlimited
Database : 10
Addon domain : 3
Park domain : Unlimited
Đặt mua
Thương Mại Điện Tử
380k/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng : 10GB SSD
Băng Thông : Unlimited
Sub-domain : 10
Email : 50
FTP : Unlimited
Database : 15
Addon domain : 5
Park domain : Unlimited
Đặt mua