STT Hạng mục / Nội dung Cơ bản Nâng cao Doanh nghiệp
1 Cập nhật thông tin doanh nghiệp, sự kiện, sản phẩm dưới dạng bài viết (Thông tin do KH cung cấp hoặc do WEBICO tự biên soạn, tham khảo từ các nguồn uy tín 10 bài/tháng 15 bài/tháng 20 bài/tháng
2 Kiểm tra website định kì, sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu sau mỗi lần kiểm tra Hàng tuần Hàng tuần Hàng ngày
3 Kiểm tra & khắc phục lỗi liên kết, lỗi hình ảnh trong website 15 ảnh/link/tháng 20 ảnh/link/tháng 25 ảnh/link/tháng
4 Đăng kí website lên các trang công cụ tìm kiếm Google, Bing, Yahoo… Cài đặt Google Analystic – công cụ phân tích và đánh giá website chuyên nghiệp
5 Tối ưu hóa onpage website 3 trang/web 5 trang/web 10 trang/web
6 Quản trị hosting, thống kê, giám sát website và xử lí lỗi
7 Thực hiện SEO từ khóa lên top 10 trong thời gian quản trị Không 10 từ khóa 20 từ khóa
8 Đăng tin dịch vụ, sản phẩm lên các trang rao vặt, diễn đàn miễn phí có nhiều khách hàng tiềm năng Không 10 trang 20 trang
9 Báo cáo phân tích hiệu quả website 1 lần/tháng 2 lần/tháng 4 lần/tháng
10 Cấu hình hệ thống webmail theo tên miền dựa trên công nghệ webmail của Google Không
Giá / Tháng 1.200.000đ 2.000.000đ 2.500.000đ