Blog - Tin tức

N
O
V
A
D
E
S
I
G
N

Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu

Sự khác biệt giữa kết quả truy vấn SEO Local có thương hiệu và SEO Local không có thương hiệu trong Google là gì? Google dựa vào các yếu tố nào để xếp hạng?

Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu 1 Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu Y  u t  x  p h  ng SEO Local kh c nhau cho c c truy v  n th  ng hi  u 1

Theo Columnist Joy Hawkins chia sẻ những thay đổi như sau:

Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu 4 Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu Y  u t  x  p h  ng SEO Local kh c nhau cho c c truy v  n th  ng hi  u 4

 

“Tôi đã có kinh nghiệm một vài tháng trước đó khẳng định rằng Google coi trọng việc xếp hạng địa phương dựa vào các yêu tố khác nhau cho thuật ngữ tìm kiếm thương hiệu hơn là các kết quả không có thương hiệu.

Trước khi giải thích những gì đang sảy ra. Hiện tại có 2 loại khác nhau của local 3-packs (thương hiệu so với không có thương hiệu) và kết luận của tôi là các yếu tố xếp hạng cho 2 loại trên là không giống nhau”

Sự khác biệt giữa kết quả có thương hiệu và không có thương hiêu 3-packs

Các kết quả tìm kiếm SEO Local có thương hiêu 3-packs nói chung sẽ hiển thị kết quả khác biệt. Ví dụ “sears dallas” or “starbucks seattle” or “state farm Chicago”

Đối với tìm kiếm kết quả không có thương hiệu 3-packs thường hay tìm kiếm bằng các từ khóa chung chung như “shopping mall chicago” or “auto insurance baltimore.”

Điểm khác nhau giữa 2 kết quả hiển thị

Có 3 điểm khác nhau giữa kết quả tìm kiếm có thương hiệu và kết quả tìm kiếm không có thương hiêu 3-packs

Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu 2 Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu Y  u t  x  p h  ng SEO Local kh c nhau cho c c truy v  n th  ng hi  u 2

 1. Các kết quả tìm kiếm có thương hiêu 3-packs có các nhãn ABC trên kết quả, ngược lại thì sẽ không có
 2. Đối với kết quả tìm kiếm không có thương hiêu 3-pack bạn để ý bên dưới sẽ có hiển thị đánh giá sao, còn kết quả có thương hiệu thì không có
 3. Kết quả tìm kiếm không có thương hiệu 3-pack cho kết quả hiển thị các chuyên mục chính, ngược lại thì không có

Tại sao Google lại loại bỏ các phần ý kiến đánh giá trong kết quả tìm kiếm có thương hiệu, tất cả đã được Google công bố trong bài viết “Google Updates The “Local Pack” Showing 3 Results Instead Of 7” vào tháng 8/2015

Xếp hạng dựa vào 6 yếu tố khác nhau

Columnist Joy Hawkins đã đưa ra 6 yếu tố để Google đánh giá kết quả hiển thị trên SEO Local như sau:

Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu 3 Yếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu Y  u t  x  p h  ng SEO Local kh c nhau cho c c truy v  n th  ng hi  u 3

 1. Từ khóa có trong tên miền sẽ được ưu tiên hơn cho không thương hiệu. Ví dụ top 3 danh sách các kết quả không có thương hiệu đều chứa từ khóa “handyman”
 2. Yếu tố xếp hạng tự nhiên quan trọng hơn cho không có thương hiệu. Khi bạn click chuột vào kết quả cho thương hiệu, bạn sẽ thấy 3 trong số 7 kết quả hiển thị sẽ không liên kết đến một trang web nào. Yếu tố tự yên sẽ không tác động được vào đến các kết quả trên
 3. Địa chỉ ẩn sẽ là yếu tố cản trở cho việc xếp hạng thương hiệu. Chúng ta sẽ thấy 5 kết quả đầu tiên cho thương hiệu không có địa chỉ ẩn. Trong khi kết quả không thương hiệu lại có nhiều địa chỉ ẩn. Điều này rất quan trọng đặc biệt vì các nhãn hiệu sản phảm thường không phải là các doanh nghiệp, dịch vụ.
 4. Điểm đến có vị trí quan trọng trong thương hiệu. Đối với các kết quả hiển thị không có thương hiệu thường không có địa chỉ, thành phố điểm đến cho khách hàng
 5. Từ khóa trong tên doanh nghiệp, sẽ quan trọng hơn đối với không có thương hiệu. Một điều trái ngược trong khi mà rất nhiều doanh nghiệp được xếp hạng trong thương hiệu 3-pack lại không hề có chứa từ khóa trong tên doanh nghiệp.
 6. Sử dụng danh mục chính cho thương hiệu. Với ý tưởng của Google là liên kết một (hoặc nhiều loại) với thương hiệu hoặc từ khóa cụ thể với các danh mục từ khóa chính của bạn. Nếu doanh nghiệp của bạn không có thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá xếp hạng của Google hiển thị cho người dùng tìm kiếm.

Trên đây là chia về nghiên cứu báo cáo dữ liệu của Columnist Joy Hawkins về hiển thị kết quả tìm kiếm đối với SEO local có thương hiệu 3-pack và không có thương hiệu 3-pack.

Nguồn dich tại: searchengineland.com

 • Cập nhật các tin tức khác mới nhất tại chuyên mục: Tin tức SEO
daidungYếu tố xếp hạng SEO Local khác nhau cho các truy vấn thương hiệu

Related Posts

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *