All posts tagged: bảo mật

N
O
V
A
D
E
S
I
G
N
wordpress phát hành phiên bản 4.7.3 khắc phục một số lỗi bảo mật Wordpress phát hành phiên bản 4.7.3 khắc phục một số lỗi bảo mật wpsecuritymaintenancerelease 1

WordPress phát hành phiên bản 4.7.3 khắc phục một số lỗi bảo mật

WordPress vừa chính thức phát hành phiên bản 4.7.3 khắc phục một số lỗi bảo mật: Cross-site scripting (XSS) thông qua siêu dữ liệu tập tin media. Báo cáo của Chris Andrè Dale , Yorick Koster , và Simon P. Briggs. Các ký tự điều khiển có thể lừa xác nhận URL chuyển hướng. Báo

daidungWordPress phát hành phiên bản 4.7.3 khắc phục một số lỗi bảo mật