All posts tagged: chất lượng

N
O
V
A
D
E
S
I
G
N

Có phải mã nguồn mở WordPress, Joomla, Opencart là không được làm web giá cao?

Có phải mã nguồn mở WordPress, Joomla, Opencart là không được làm web giá cao?   Có nhiều người muốn làm web và chỉ đích danh mã nguồn cần làm, xong mình báo giá thì họ lại nói sao giá cao vậy?   Tiền nào thì của nấy thôi, muốn web đẹp, đầy đủ tính

daidungCó phải mã nguồn mở WordPress, Joomla, Opencart là không được làm web giá cao?