All posts tagged: đường dẫn tuyệt đối

N
O
V
A
D
E
S
I
G
N
hướng dẫn chuyển từ đường dẫn tuyệt đối sang tương đối trong wordpress Hướng dẫn chuyển từ đường dẫn tuyệt đối sang tương đối trong Wordpress absolute to relative path

Hướng dẫn chuyển từ đường dẫn tuyệt đối sang tương đối trong WordPress

Bạn gặp khó khăn khi muốn thay đổi đường dẫn hàng loạt đường dẫn hình ảnh hoặc tập tin đính kèm trên website WordPress của mình, bạn không muốn WordPress tự gắn link cố định mỗi khi chèn hình ảnh tập tin vào bài viết. Nova Design sẽ hướng dẫn các bạn một mẹo nhỏ

daidungHướng dẫn chuyển từ đường dẫn tuyệt đối sang tương đối trong WordPress