All posts tagged: SSL

N
O
V
A
D
E
S
I
G
N
Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL miễn phí Let’s Encrypt trên DirectAdmin lets encrypt

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL miễn phí Let’s Encrypt trên DirectAdmin

Hiện nay Let’s Encrypt đang cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí duy nhất trên thế giới. Nova Design đã tích hợp loại chứng chỉ này lên toàn bộ Hosting mà Nova Design đang cung cấp. Quý Khách hàng sẽ được sử dụng SSL miễn phí 100% chỉ với vài thao tác cơ bản. 1.Các

daidungHướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL miễn phí Let’s Encrypt trên DirectAdmin