Hướng dẫn chuyển từ đường dẫn tuyệt đối sang tương đối trong WordPress

Hướng dẫn chuyển từ đường dẫn tuyệt đối sang tương đối trong WordPress

Bạn gặp khó khăn khi muốn thay đổi đường dẫn hàng loạt đường dẫn hình ảnh hoặc tập tin đính kèm trên website WordPress của mình, bạn không muốn WordPress tự gắn link cố định mỗi khi chèn hình ảnh tập tin vào bài viết.

absolute to relative path in wordpress

Nova Design sẽ hướng dẫn các bạn một mẹo nhỏ để các bạn có thể chuyển từ đường dẫn tuyệt đối sang đường dẫn tương đối để giảm bớt phiền toái khi bạn thay đổi đường dẫn website. Các bạn làm theo các bước hướng dẫn sau nhé.

 1. Mở tập tin functions.php trong thư mục theme đang sử dụng
 2. Chép đoạn code sau vào functions.php
  function roots_root_relative_url($input) {
  preg_match('/(https?:\/\/[^\/|"]+)/', $input, $matches);
  if (isset($matches[0]) && strpos($matches[0], site_url()) === false) {
  return $input;
  } else {
  return str_replace(end($matches), ”, $input);
  }
  }
  $filters = array(
  ‘bloginfo_url’,
  ‘theme_root_uri’,
  ‘stylesheet_directory_uri’,
  ‘template_directory_uri’,
  ‘the_permalink’,
  ‘wp_list_pages’,
  ‘wp_list_categories’,
  ‘wp_nav_menu’,
  ‘wp_get_attachment_url’,
  ‘wp_get_attachment_link’,
  ‘the_content_more_link’,
  ‘the_tags’,
  ‘get_pagenum_link’,
  ‘get_comment_link’,
  ‘month_link’,
  ‘day_link’,
  ‘year_link’,
  ‘tag_link’,
  ‘the_author_posts_link’
  );
  foreach ( $filters as $filter ) {
  add_filter( $filter, ‘roots_root_relative_url’ );
  }if (!is_admin()) {
  add_filter(‘plugins_url’, ‘roots_root_relative_url’);
  }function roots_relative_feed_urls() {
  global $wp_query;
  if (is_feed()) {
  remove_filter(‘wp_get_attachment_url’, ‘roots_root_relative_url’);
  remove_filter(‘wp_get_attachment_link’, ‘roots_root_relative_url’);
  }
  }
  add_action(‘pre_get_posts’, ‘roots_relative_feed_urls’ );
 3. Lưu lại và thưởng thức kết quả nhé.

Cám ơn các bạn. Chúc các bạn thành công nhé.