Hướng dẫn xử lý lỗi khi cài đặt SSL trên DirectAdmin

lets encrypt

Let’s Encrypt là một công cụ SSL miễn phí cho phép bạn cài đặt một chứng chỉ SSL cơ bản trên hosting của bạn chỉ với 1 cú nhấp chuột. Nó hỗ trợ nhiều tên miền và tên miền phụ, và sẽ tự động tự động gia hạn sau khoảng 90 ngày kể từ khi bắt đầu khởi tạo.

lets encrypt
Hướng dẫn xử lý lỗi khi cài đặt SSL trên DirectAdmin

Khi tiến hành cài đặt Let’s Encrypt SSL trên DirectAdmin bạn có thể sẽ gặp phải lỗi:

You can only add a certificate if you own the ip you are using
Info for Admins: Assigning an owned IP

Nguyên nhân: DirectAdmin của bạn chưa bật chế độ cho phép cài đặt Let’s Encrypt SSL

Nova Design sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi trên như sau:

 1. Đăng nhập vào DirectAdmin bằng SSH
 2. Mở tập tin sau /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
 3. Thêm đoạn mã sau vào cuối tập tin: enable_ssl_sni=1
 4. Lưu lại và khởi động lại DirectAdmin
 5. Thêm Alias ​​/.well-known
  cd /usr/local/directadmin/custombuild
  ./build rewrite_confs
 6. Tiếp theo chạy các lệnh:
  cd /usr/local/directadmin/custombuild
  ./build update
  ./build letsencrypt
 7. Đăng nhập vào DirectAdmin để kiểm tra kết quả

Nova Design, chúc các bạn thành công.