Tối ưu tốc độ tải trang website với PageSpeed Ninja

Tối ưu tốc độ tải trang website với PageSpeed Ninja svg xml  3Csvg 20viewBox 3D 220 200 20987 20392 22 20xmlns 3D 22http 3A 2F 2Fwww

Plugin PageSpeed Ninja là một trong số nhiều plugin dùng để tối ưu hóa tốc độ load trang website và tăng điểm số PageSpeed của google hiệu quả.

Chỉ cần vào phần Plugin của website tìm tên “PageSpeed Ninja” là thấy plugin để cài đặt. Plugin có nhiều lựa chọn cầu hình tối ưu cho html,css,javascript và nhiểu tính năng khác. Chỉ cần chọn cấu hình phù hợp cho website và kiểm tra tốc độ load với PageSpeed của google là được.

Trước và sau khi cài dặt plugin thì điểm số sẽ chênh lệch khá nhiều. Một số website kết hợp với các plugin cache kèm tối ưu hóa hình ảnh chuyển sang định dạng weph sẽ cho hiệu quả tối ưu nhất.

Tối ưu tốc độ tải trang website với PageSpeed Ninja before mobile
Trước khi cài đặt PageSpeed Ninja – Mobile
Tối ưu tốc độ tải trang website với PageSpeed Ninja before desktop
Trước khi cài đặt PageSpeed Ninja – Desktop
Tối ưu tốc độ tải trang website với PageSpeed Ninja after mobile
Sau khi cài đặt PageSpeed Ninja – Mobile
Tối ưu tốc độ tải trang website với PageSpeed Ninja after desktop
Sau khi cài đặt PageSpeed Ninja – Desktop