Tối ưu tốc độ tải trang website với PageSpeed Ninja

after desktop

Plugin PageSpeed Ninja là một trong số nhiều plugin dùng để tối ưu hóa tốc độ load trang website và tăng điểm số PageSpeed của google hiệu quả.

Chỉ cần vào phần Plugin của website tìm tên “PageSpeed Ninja” là thấy plugin để cài đặt. Plugin có nhiều lựa chọn cầu hình tối ưu cho html,css,javascript và nhiểu tính năng khác. Chỉ cần chọn cấu hình phù hợp cho website và kiểm tra tốc độ load với PageSpeed của google là được.

Trước và sau khi cài dặt plugin thì điểm số sẽ chênh lệch khá nhiều. Một số website kết hợp với các plugin cache kèm tối ưu hóa hình ảnh chuyển sang định dạng weph sẽ cho hiệu quả tối ưu nhất.

before mobile
Trước khi cài đặt PageSpeed Ninja – Mobile
before desktop
Trước khi cài đặt PageSpeed Ninja – Desktop
after mobile
Sau khi cài đặt PageSpeed Ninja – Mobile
after desktop
Sau khi cài đặt PageSpeed Ninja – Desktop